GÓRNICTWO

HUTNICTWO

RYBOŁÓWSTWO

ENERGETYKA

TRANSPORT

ENERGETYKA

REFERENCJE

Firma PMT POLSKA PSG Silesia Sp. z o. o. sp. k. posiada pozytywne referencje wiodących polskich firm z branż: hutniczej, wydobywczej, transportowej, HI-TECH oraz budowlanej.

Oryginały listów referencyjnych pozostają do wglądu w siedzibie firmy.